joulu_kansi2
Olet tässä:
Tulosta sivu

GODLY PLAY – SUURI LEIKKI

Godly Play on menetelmä kaiken ikäisten hengelliseen ohjaamiseen. Godly Play menetelmä on kuin kielikurssi - se vie osallistujansa sisälle kristinuskon kielen kokonaisuuteen: Raamatun pyhiin kertomuksiin, vertauksiin, jumalanpalveluselämään liittyvään liturgiseen toimintaan ja mietiskelevään hiljaisuuteen.

Godly Play Jeesus ja Kirkko kansi

2013 on ilmestynyt uusi Godly Play -ohjaajanopas. Jerome Berrymanin ohjaajanoppaiden sarjassa kirja on kahdeksas, mutta suomennoksista viides. Tämä viimeinen Gogly Play ohjaajanopas kertaa ja tiivistää menetelmän kokonaisuuden. Oppaan työskentelyt liittyvät Jeesuksen elämään ylösnousemuksen jälkeen ja kirkon syntymiseen.


Eurooppa – Yhdysvallat – Eurooppa - Suomi

Godly Play syntyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa episkopaalipastori Jerome Berrymanin opiskeltua Montessoripedagogiikkaa Italiassa. Menetelmän on levinnyt Yhdysvalloista Eurooppaan Englannin kautta. Juha Luodeslampi toi Godly Playn Suomeen 2003. Lasten Keskus julkaisi Berrymanin Godly Play -oppaat nimellä Suuri leikki. Suomessa menetelmään liittyvään materiaaliin voi tutustua Johanna Kaarto-Wallinin yrityksen kotisivuilla www.godlyplay.fi. Menetelmä on levinnyt myös Afrikkaan ja Australiaan. SLK:n kouluttajista eniten Godly Play-kokemusta on Anita Ahtiaisella.

Ydin

Godly Playn ydin tiivistyy Berrymanin lauseessa ”Kaikki, mitä todella voimme opettaa lapsille, on se, kuinka astua sisälle kieleen voidaksemme täydellisemmin kokea Jumalan läsnäolon”. Menetelmässä luotetaan lasten luontaiseen intuitioon uskon asioissa, kykyyn luoda teologia ja intoon oppia tutkimalla ja ihmettelemällä. Godly Playssä näkyvät edelleen vahvasti montessoripedagogiikan piirteet.

Astu Raamattuun!

Menetelmä antaa mahdollisuuden astua sisään Raamatun ja kristillisen uskon kieleen. Sen avulla oppii tietämisen lisäksi tuntemaan ja kokemaan todellisuuden sanojen takana. Menetelmä auttaa sekä lasta että aikuista luomaan omaa teologiaa ja syventämään hengellistä elämää.

Pyhä kertomus – vertaus - liturgia

Godly Play auttaa jäsentämään uskonnollisten kertomusten erityispiirteitä. Kertomukset on jaoteltu kolmeen pääryhmään: historiallisiin pyhiin kertomuksiin, vertauksiin sekä liturgisiin, kirkon traditiosta nouseviin, kertomuksiin. Erilaiset kertomukset kerrotaan käyttäen erilaista sanatonta viestintää. Lisäksi kertomukset sijoitetaan tilaan kertomustyypin mukaan, materiaalit ovat erilaisia eri kertomustyypeissä, erilaisia kertomuksia ihmetellään eri tavoin. Kaikkein tärkeimmäksi menetelmä kuitenkin nostaa osallistujan oman vapaan leikin.

Tila kertoo arvostuksesta

Godly Play menetelmää voi käyttää missä vaan. Materiaali on helppo kuljettaa mukana vaikka leikkipuistoon. Kuitenkin parhaan mahdollisuuden tutkimalla oppimiseen antaa huone, joka on menetelmän perusajatuksen mukaisesti rakennettu kuin Raamatuksi, johon voi astua sisään. Huoneessa kertomusten materiaaleilla ja oman työn materiaaleilla on omat pysyvät paikkansa niin, että kaikenikäiset voivat niitä itse käyttää. Myös sijoittelu laittaa osallistujan älynystyrät liikkeelle: ”Hmmm, minkähän takia tämä kertomus on juuri tuon toisen vieressä?”

Tuntuu kohtuulliselta, että seurakunnassa on yksi huone, joka on varta vasten omistettu Raamatulle. Kun materiaalit ja huone ovat kauniita, huomaa tulija, että täällä on esillä jotakin sellaista, mitä arvostetaan. Kun lapsi löytää tuon kaiken omalta tasoltaan ja leikille sopivassa muodossa, hän saa kokea, että hänen erityislaatuisuuttaan arvostetaan.

Suuri leikki -kirjat.

Syksyllä 2013 on ilmestynyt kirja: Godly Play, Suuri leikki ohjaajan opas, Jeesus ja kirkko. Siinä on menetelmää taustoittavat Johdannot sekä Jerome Berrymanilta että suomalaisilta Godly play kouluttajilta. Se sisältää myös 15 työskentelyä, jotka liittyvät Jeesuksen julkiseen toimintaan ja kirkkoon. 

Aloittaessasi Godly Play -menetelmään tutustumista, sinun kannattaa kuitenkin ensin tutustua aiemmin ilmestyneissiin Suuri Leikki, ohjaaja oppaisiin. Ikävä kyllä noissa kirjoissa on käytännössä huomattu joitakin työskentelyä haittaavia virheitä. Pyrimme kokoamaan niitä tähän, jotta voit itse tehdä muutokset kirjaasi.

Sanastossa ensin kirjassa oleva sana ja sitten toimivampi sana

erämaa  - autiomaa


Godly Play materiaalia saa ostaa Suomessa Johanna Kaarto-Wallinilta www.godlyplay.fi
Materiaalia voi kuitenkin omaan käyttöön tehdä itse ja voi sitä myös maksutta jakaa. Tässä Anitan piirtämä materiaali Jeesuksen kasvot kertomukseen. Sitä saa vapaasti käyttää, mutta ei tietenkään myydä.
1 Jeesus-vauva
2 Jeesus 12 v
3 Jeesus ja kaste
4 Jeesus ja autiomaa
5 Jeesuksen tehtävä
6 Jeesus ja Jerusalem
7 Jeesus ja risti
8 Kristus